Ζωή και θάνατος στο Τρίτο Ράιχ

Titel Ζωή και θάνατος στο Τρίτο Ράιχ
Autor*in Φρίτσε, Πήτερ
Herausgeber*in Αβραμίδης, Γιάννης
Übersetzer*in Αβραμίδου, Βασιλεία
Übersetzer*in Δεσποινιάδης, Κώστας
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Harvard University Press
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung