Ο Ζητιάνος (Der Leiermann, άσμα του Schubert)

Titel Ο Ζητιάνος (Der Leiermann, άσμα του Schubert)
Autor*in Müller, Wilhelm
Übersetzer*in "Απόδημος", [=Ανδρέας Σπαθάρης]
Mitarbeiter*in Schubert, Franz
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Ausgabe Η
Datum 1883
Seiten 126
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung