Ιδέαι (Σκέψεις) επί της ιστορίας της ανθρωπότητος

Titel Ιδέαι (Σκέψεις) επί της ιστορίας της ανθρωπότητος
Autor*in Herder, Johann Gottfried
Übersetzer*in Ζ., Κ.
Publikation Ακρίτας
Band Α
Datum 1904
Seiten 37-41, 107-109, 132-134
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung