Όταν πέθανε ο πατέρας

Titel Όταν πέθανε ο πατέρας
Autor*in Schönherr, Karl
Übersetzer*in Β[λέκας], [Θάνος]
Publikation Παναθήναια
Band ΚΓ
Datum 1911/1912
Seiten 197-198
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung