Το αυταρχικό κράτος

Titel Το αυταρχικό κράτος
Autor*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Πρατσίνης, Νίκος
Übersetzer*in Σώτηρα, Ντίνα
Ort Αθήνα
Verlag Ελεύθερος Τύπος
Datum ca. 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung