Κυβερνητική και κοινωνία. Η ανθρώπινη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων όντων

Wissensbasis

Jannis Ioannidis
Titel Κυβερνητική και κοινωνία. Η ανθρώπινη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων όντων
Autor*in Wiener, Norbert
Übersetzer*in Ιωαννίδης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung