Γύρω στο "Δον Κάρλο"

Titel Γύρω στο "Δον Κάρλο"
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Πεζοπούλου, Ηρώ
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 191
Datum 1934
Seiten 1092-1094
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung