Περί των εις τα συγγράμματα του Ιπποκράτους θεωριών, μετά παρατηρήσεων περί της γνησιότητος των συγγραμμάτων τούτων. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού

Titel Περί των εις τα συγγράμματα του Ιπποκράτους θεωριών, μετά παρατηρήσεων περί της γνησιότητος των συγγραμμάτων τούτων. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού
Autor*in Link, Heinrich Friedrich
Übersetzer*in Μαύρος, Φραγκίσκος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe H. 5, 6
Datum 1820
Seiten 134-144, 168-178
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung