1936-1946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα

Titel 1936-1946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα
Autor*in Richter, Heinz
Übersetzer*in Μιχαλοπούλου, Ειρήνη
Übersetzer*in Μαστοράκη, Τζένη
Ort Αθήνα
Verlag Εξάντας
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung