Οδυσσείας ζ΄. Η σκηνή του κήπου (Εκ του Φάουστ) και Οι αρχαίοι.

Titel Οδυσσείας ζ΄. Η σκηνή του κήπου (Εκ του Φάουστ) και Οι αρχαίοι.
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Βικέλας, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1872
Weiteres Από: Faust II (1832)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung