Αντιβασιλεύς και κωμωδός

Wissensbasis

G.A. Valavanis
Titel Αντιβασιλεύς και κωμωδός
Autor*in Sacher-Masoch, Leopold
Übersetzer*in Βαλαβάνης, Γ. Α.
Publikation Εστία
Band 21
Ausgabe 525
Datum 1886
Seiten 45-48
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung