Τα υποχρεωτικά μαθήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης εν Γερμανία

Wissensbasis

K. Jannikis
Titel Τα υποχρεωτικά μαθήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης εν Γερμανία
Autor*in Sahle, *
Autor*in Drou, *
Übersetzer*in Γιαννίκης, Κ.
Publikation Ερανιστής
Datum 1909
Seiten 16-21
Quelle Veloudis 1983, S. 257
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung