Οι σπουδές του Γουλιέλμου Μάϊστερ

Titel Οι σπουδές του Γουλιέλμου Μάϊστερ
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Σωτηρίου, Μαρία Γ.
Publikation Κρητική και Ποίηση
Band Α
Datum 1915
Seiten 279-297
Weiteres Από: Wilhelm Meisters Lehrjahre
Quelle Veloudis 1983, S. 285
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung