Μάζα και εξουσία

Titel Μάζα και εξουσία
Autor*in Canetti, Elias
Übersetzer*in Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung