Το αρχέτυπο του ολοκληρωτισμού

Wissensbasis

Sofia Z. Antzaka
Titel Το αρχέτυπο του ολοκληρωτισμού
Autor*in Jung, C. G
Übersetzer*in Άντζακα, Σοφία Ζ
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις "Α. Αγγελοπούλου"
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung