Κεφάλαιον καί μισθωτή ἐργασία

Wissensbasis

Karl Marx Pavlos Pavlidis
Titel Κεφάλαιον καί μισθωτή ἐργασία
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Παυλίδης, Παύλος Ι
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Τυπ. Παβλίδη
Datum 1921
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung