Το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγινα

Wissensbasis

Klaus Vrieslander
Titel Το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγινα
Autor*in Vrieslander, Klaus
Übersetzer*in Καΐμη, Τζούλιο
Ort Αθήνα
Verlag [χ.ό.]
Datum 1934
Weiteres Επανέκδοση: Ακρίτας, 1997. Σημείωση στο εξώφυλλο ότι εκδίδεται από μια φιλότεχνη ομάδα.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung