Ο παγωμένος πρίγκιπας

Wissensbasis

Despina Markou
Titel Ο παγωμένος πρίγκιπας
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Μάρκου, Δέσποινα
Mitarbeiter*in Wächter, F. K.
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung