Ιστορία της έρευνας του βίου του Ιησού

Titel Ιστορία της έρευνας του βίου του Ιησού
Autor*in Schweitzer, Albert
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Κέντρο Βιβλικών Μελετών "Άρτος Ζωής"
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung