Έγμορντ. Δράμα σε μέρη πέντε

Titel Έγμορντ. Δράμα σε μέρη πέντε
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Οικονομίδης, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Ζηκάκη
Datum 1924
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung