Η στρατηγική των θεών. Το όγδοο θαύμα του κόσμου

Titel Η στρατηγική των θεών. Το όγδοο θαύμα του κόσμου
Autor*in Däniken, Erich von
Übersetzer*in Κυριαζόπουλος, Φιλοκτήτης
Übersetzer*in Τουράκη, Κατερίνα
Übersetzer*in Φράνκε, Βίβιαν
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung