Περί της Ιστορίας της Ελληνικής ποιήσεως

Titel Περί της Ιστορίας της Ελληνικής ποιήσεως
Autor*in Manso, Johann Caspar Friedrich
Übersetzer*in Βλαστός, Στέφανος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe H. 3
Datum 1. Februar 1821
Seiten 79-90
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung