Η Παυλίνα κι εγώ

Titel Η Παυλίνα κι εγώ
Autor*in Krüss, James
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Μόκας Ε. - Μορφωτική
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung