Σαν ήμουνα παιδί...

Titel Σαν ήμουνα παιδί...
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Datum 1922
Seiten 160
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung