Η Μυία, διήγημα

Wissensbasis

Franz Wichmann
Titel Η Μυία, διήγημα
Autor*in Wichmann, Franz
Übersetzer*in Γ. Ε. Φ.
Publikation Εβδομάς
Band 6
Ausgabe 48
Datum 1889
Seiten 6-9
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung