Κοινότητα και κοινωνία

Titel Κοινότητα και κοινωνία
Autor*in Tönnies, Ferdinand Julius
Übersetzer*in Μαρκάκης, Μανώλης
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung