Η αποστολή του Φρόυντ: ανάλυση της προσωπικότητας και της επιρροής του

Titel Η αποστολή του Φρόυντ: ανάλυση της προσωπικότητας και της επιρροής του
Autor*in Fromm, Erich
Übersetzer*in Θεοδωρακάτος, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung