Η γέννησις της τραγωδίας

Titel Η γέννησις της τραγωδίας
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Καζαντζάκης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1912
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung