Τα Αυγά του Πάσχα, Διήγημα προς χρήσιν των Παίδων, Εκδοθέν επιμελεία Της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Δαπάνῃ δε του Β. Βιβλιοπωλείου

Titel Τα Αυγά του Πάσχα, Διήγημα προς χρήσιν των Παίδων, Εκδοθέν επιμελεία Της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Δαπάνῃ δε του Β. Βιβλιοπωλείου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Σχινάς, Κ. Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung