Αρνήσεις: Για τον ηδονισμό: Η πάλη ενάντια στον φιλελευθερισμό στην ολοκληρωτική αντίληψη για το κράτος: Ο καταφατικός χαρακτήρας της κουλτούρας

Wissensbasis

Zissis Sarikas
Titel Αρνήσεις: Για τον ηδονισμό: Η πάλη ενάντια στον φιλελευθερισμό στην ολοκληρωτική αντίληψη για το κράτος: Ο καταφατικός χαρακτήρας της κουλτούρας
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Αθήνα
Verlag Ὓψιλον / Βιβλία
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung