Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας

Titel Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας
Autor*in Krumbacher, Karl
Übersetzer*in Σωτηριάδης, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1897
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung