Αι νέαι εν Τροία ανασκαφαί

Titel Αι νέαι εν Τροία ανασκαφαί
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Καστρωμένος, Π. Γ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 16
Datum 1883
Seiten 211-234
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung