Για τη φιλοσοφία και το μαρξισμό

Titel Για τη φιλοσοφία και το μαρξισμό
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Βεργωτής, Βασίλειος
Ort Αθήνα
Verlag Στοχαστής
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung