Γυναίκες αγαπώ

Titel Γυναίκες αγαπώ
Autor*in Hesse, Hermann
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 3
Datum 1922
Seiten 70
Weiteres Gedicht Ποίημα
Quelle Veloudis 1983, S. 430
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung