Η γέννηση της τραγωδίας Ελληνισμός και πεσσιμισμός

Titel Η γέννηση της τραγωδίας Ελληνισμός και πεσσιμισμός
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Ort Αθήνα
Verlag Μαρής
Datum 1941
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung