Η κλασική τέχνη. Mια εισαγωγή στην ιταλική αναγέννηση

Titel Η κλασική τέχνη. Mια εισαγωγή στην ιταλική αναγέννηση
Autor*in Wölfflin, Heinrich
Übersetzer*in Λυδάκης, Στέλιος
Ort Αθήνα
Verlag Κανάκης
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung