Η παρακμή της Δύσης. Περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας ιστορίας: Κοσμοϊστορικές προοπτικές

Wissensbasis

Oswald Spengler
Titel Η παρακμή της Δύσης. Περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας ιστορίας: Κοσμοϊστορικές προοπτικές
Autor*in Spengler, Oswald
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Τυπωθήτω/Δαρδανός
Datum 2004
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Zweiter Band: Welthistorische Perspektiven
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung