Φιλοσοφικές μελέτες

Titel Φιλοσοφικές μελέτες
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Βαγενάς, Αχιλλέας Α
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορική έρευνα
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung