Πλάτωνος θεωρία περί των ψυχικών νοσημάτων παρά του Διδασκάλου Κυρίου Κουρτίου Σπρεγγελίου

Titel Πλάτωνος θεωρία περί των ψυχικών νοσημάτων παρά του Διδασκάλου Κυρίου Κουρτίου Σπρεγγελίου
Autor*in Sprengel, Kurt
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe H. 7
Datum 1. April 1819
Seiten 244-259
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung