Ο Κοπέρνικος και ο Ήλιος. Διάλογος ευτράπελος

Wissensbasis

Dimitrios Kokkidis
Titel Ο Κοπέρνικος και ο Ήλιος. Διάλογος ευτράπελος
Autor*in Leopardi, I.
Übersetzer*in Κοκκίδης, Δ.
Mitarbeiter*in Heyse, Paul
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 11
Datum 1877
Seiten 94-109
Weiteres Μετάφραση από τα γερμανικά από τον: P. Heyse
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung