Εγκληματολογική ψυχολογία

Titel Εγκληματολογική ψυχολογία
Autor*in Pollitz, Paul
Übersetzer*in Δαλέζιος, Ανδρέας Γ
Übersetzer*in Δελένδας, Χριστόφορος Χ
Ort Αθήνα
Verlag Νάρκισσος
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung