Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας από των αρχών μέχρι του τέλους των ελληνιστικών χρόνων

Titel Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας από των αρχών μέχρι του τέλους των ελληνιστικών χρόνων
Autor*in Pfeiffer, Rudolf
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Mitarbeiter*in Ακαδημία Αθηνών
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Εκδόσεων Έργων Ελλήνων Συγγραφέων
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung