Τρία ποιήματα εκ της πρωτοτύπου λυρικής συλλογής Αετού πτήσις και βλέμματα : Drei Gedichte aus der Sammlung lyrischen Originalpoesien betitelt Adlersflug und Blicke / Υπό Φιλίππου Α. Οικονομίδου διδάκτόρος της φιλοσοφίας

Wissensbasis

Filippos A. Ikonomidis
Titel Τρία ποιήματα εκ της πρωτοτύπου λυρικής συλλογής Αετού πτήσις και βλέμματα : Drei Gedichte aus der Sammlung lyrischen Originalpoesien betitelt Adlersflug und Blicke / Υπό Φιλίππου Α. Οικονομίδου διδάκτόρος της φιλοσοφίας
Autor*in Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
Übersetzer*in Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις αδελφών Περρή
Datum 1885
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung