Διαλεκτική

Wissensbasis

Jorgos Vamvalis
Titel Διαλεκτική
Autor*in Markovic, Mihailo
Autor*in Kosik, Karel
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung