Ο ξύλινος σταυρός Ηθικόν διήγημα κατά το υπό την αυτήν επιγραφήν του Σμιδτίου υπό Ι. Κ. Γ.

Titel Ο ξύλινος σταυρός Ηθικόν διήγημα κατά το υπό την αυτήν επιγραφήν του Σμιδτίου υπό Ι. Κ. Γ.
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Γ.(Γέγης), Ι. Κ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1870
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung