Νέος Κόσμος

Titel Νέος Κόσμος
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Φραγκόπουλος, Θεόφιλος
Publikation Νέα Πορεία
Ausgabe 5
Datum 1959
Seiten 15
Weiteres Schlusschor des I. Aktes, der Titel ist die Übersetzung der ersten Zeile. Ο τίτλος είναι η μετάφραση της πρώτης σειράς.
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 263
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung