Ο βουτηχτής΄ Οι θεοί της Ελλάδας΄ Διθύραμβος΄ Νήνια΄ Το μοίρασμα της γης

Titel Ο βουτηχτής΄ Οι θεοί της Ελλάδας΄ Διθύραμβος΄ Νήνια΄ Το μοίρασμα της γης
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Φιλήντας, Γεώργιος
Buchtitel Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα
Ort Κωνσταντινούπολη
Datum 1913
Seiten 81-96
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung