Αλληλογραφία 1927-1938

Titel Αλληλογραφία 1927-1938
Autor*in Roth, Joseph
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Αγγελίδου, Μαρία
Übersetzer*in Αγγελίδης, Άγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 2021
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: 'Jede Freundschaft mit mir ist verderblich': Joseph Roth und Stefan Zweig. Briefwechsel 1927-1938
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung