Άσματα εις ευρωπαϊκήν μελωδίαν. Στιχουργηθέντα και εκδιδομένα υπό Η. Τανταλίδου

Titel Άσματα εις ευρωπαϊκήν μελωδίαν. Στιχουργηθέντα και εκδιδομένα υπό Η. Τανταλίδου
Autor*in Körner, Theodor
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in u.a.
Übersetzer*in Τανταλίδης, Ηλίας
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
Datum 1876
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung