Η λίμνη του δάσους΄ Φθινοπωρινό αίσθημα

Titel Η λίμνη του δάσους΄ Φθινοπωρινό αίσθημα
Autor*in Leuthold, Heinrich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 3
Ausgabe 10
Datum 1923
Seiten 172
Weiteres 2 Gedichte
Quelle Veloudis 1983, S. 434
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung